Cursus Maleis foto impressie

De cursus bestaat uit 10 lessen van elk 2 uur. Behalve aandacht aan de noodzakelijke grammatica zal de woordenschat flink uitgebreid worden en spelenderwijs getoetst worden door lees- en luisteroefeningen. Tijdens de lessen zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen.
IMG_8312

Denk aan praktische zaken, zoals kennismaken, de weg vragen, boodschappen doen, eten en drinken, tellen, en klokkijken. Maar ook zaken als reizen op de Molukken, het dagelijkse leven in de kampong, het lezen van recepten maar ook onderwerpen als het onderwijs en arbeid komen tijdens de cursussen aan bod.

Ook aan kinderen heeft docent Joop Pattinasarany de cursus gegeven. IMG_8314
We werken met fotomateriaal, plattegronden, gedichten, pantuns, uitdrukkingen en Molukse liedjes zoals de traditionele lagu-lagu. Verder is er ook aandacht voor sms-taal en Facebookberichten.
De cursus zal gericht zijn op basiskennis van het Maleis zoals die door de 1e generatie Molukkers in NL werd gesproken. Ook zal aandacht geschonken worden aan het Maleis wat nu op de Molukken gehanteerd wordt.
IMG_8310
Docent Joop Pattinasarany
Het cursusmateriaal is ontwikkeld door Joop Pattinasarany die in opdracht van Rhythm of Maluku ook als docent zal optreden. Joop Pattinasarany is een ervaren taaldocent op het ROC in Amsterdam en verzorgt reeds sinds 6 jaren cursussen Maleis. Vanwege de grote belangstelling voor de cursussen Maleis komt er binnenkort een tweede ervaren docent bij.
IMG_8311

Reageren is niet mogelijk