Verslag Kascommissie stichting jaar 2015

Bij besluit van de Algemene vergadering van 17 februari 2016 zijn wij, Huib Akihary en Joop Pattinasarany benoemd in de commissie als bedoeld in artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, meestal genoemd: kascommissie.
We hebben de rekening en verantwoording van het bestuur en penningmeester Marius Maturbongs over het verenigingsjaar 2015 onderzocht.
We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging. We adviseren de Algemene vergadering de penningmeester te dechargeren van zijn beleid in 2015.

 

ttp://rhythmofmaluku.org/wp-content/uploads/2016/04/Verslagkascommissie-ROM-2015-v0.1.pdf

Reacties zijn gesloten.