Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Stichting Rhythm of Maluku

“Madjoe teroes”

 

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Rhythm of Maluku.nl.

Stichting Rhythm of Maluku.nl (hierna te noemen st-RoM.nl) is eind 2014 officieel opgericht.
Zij wil zich profileren als een Molukse culturele organisatie in Nederland, die de Molukken (of Maluku) en alles wat daar mee in verband staat (geschiedenis, kunst en cultuur) bij een zo breed mogelijk (ook niet-Moluks) publiek onder de aandacht wil brengen. Daarbij is speerpunt het verbinden en de uitwisseling van de Molukse kunst en cultuur tussen de Molukse centra in Nederland, in Jakarta en Maluku en omgekeerd.

Om dat te bewerkstelligen organiseert St-RoM.nl zelf evenementen, initieert zij activiteiten, brengt zij initiatieven samen, faciliteert zij personen of projecten onder paraplu van RoM of werkt samen met verschillende partijen.

RoM zal in Nederland starten en met haar activiteiten zich richten op het toegankelijk maken van de Molukse kunst en cultuur in Nederland voor een zo breed mogelijk publiek waarbij ook niet-Molukse organisaties actief betrokken zullen worden.

Samenwerking en uitwisseling met de Molukken / Maluku is daarbij van levensbelang. St-RoM.nl wil dit realiseren door met gelijkgestemde organisaties in Maluku intensief samen te werken.

In 2015 heeft St-RoM.nl gewerkt aan een solide fundering en inrichting van de stichting en voorzichtig een eerste stap gezet met het organiseren van een cursus Moluks Maleis op locatie.

In 2016 is St-RoM.nl echt naar buiten getreden en heeft zich gepresenteerd aan het grote publiek met verschillende activiteitem, participatie in evenementen, kennismaken met andere partijen, steun geven aan initiateven en projecten zoals zij zich ook als culturele stichting zich ten doel heeft gesteld. 2016 was “Madjoe teroes!” Recht Vooruit”

In dit jaarverslag geven wij in het kort verantwoording en uitleg over onze bevindingen.

RoMato

Agoes Peilouw

Voorzitter Stichting Rhythm of Maluku

Jaarverslag 2016 Stichting Rhythm of Maluku_2.3SI

Reageren is niet mogelijk