(Contact) Informatie

Heeft u vragen of zoekt u info, U kunt de stichting Rhythm of Maluku.nl op de volgende manieren bereiken:

Algemene vragen:

E-mail: info@RhythmofMaluku.nl

Telefoon: 06 52 84 1874 (voorzitter Dhr. A. Peilouw)

Postadres/Secretariaat:

Pracanalaan 15, 1060 RC Amsterdam (secretaris Dhr. S. Inoeng)

 

Kamer van Koophandel: 61904171 / RSIN (fiscaal nummer) : 8 5454 1159

Bankrekening: NL53INGB0006704870

 

Social Media: