Visie & Missie

Stichting Rhythm of Maluku.nl, is een landelijke organisatie die op 27 oktober 2014 is opgericht. De stichting zetelt in Amsterdam.

Stichting Rhythm of Maluku.nl wil de Molukse kunst en cultuur voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken waarbij ook niet-Molukse organisaties actief betrokken zullen worden. Om dat te bewerkstelligen organiseert Stichting Rhythm of Maluku.nl zelf evenementen, initieert zij activiteiten, brengt zij initiatieven samen, faciliteert zij personen of projecten onder paraplu van Stichting Rhythm of Maluku.nl of werkt samen met verschillende partijen.

Het verbinden en de uitwisseling van de Molukse kunst en cultuur tussen de Molukse centra in Nederland, in Jakarta en Maluku en omgekeerd is ons speerpunt.
Samenwerking en uitwisseling met de Molukken / Maluku is daarbij van levensbelang.

 

Visie

Wie en waar je ook bent Stichting Rhythm of Maluku.nl is er voor het ervaren van de werkelijke hartbeat van de Molukken

Whoever and wherever you are, Stichting Rhythm of Maluku.nl is there for experiencing the real  heartbeats of the Moluccas

 

Missie

Wij brengen mensen en de Molukken samen om te ontdekken, te leren en te genieten.
We zijn toegewijd aan programma’s en ervaringen die inspireren en verrijken en de Molukse cultuur & identiteit bevorderen.

We bring people and the Moluccas together for discovery, learning and enjoyment. We are committed to programs and experiences that inspire, enrich and  promote the Moluccan culture & identity.

 

 

Reageren is niet mogelijk