Steun

ANBI STATUS voor Rhythm of Maluku (RhythmofMaluku.nl)

Rechtstreeks schenken aan RhythmofMaluku.nl
U kunt de stichting Rhythm of Maluku steunen door een éénmalige bijdrage over te maken of u aan te melden als donateur van onze Stichting. Uw bijdrage kunt u rechtstreeks overmaken op IBAN NL53INGB0006704870 ten name van stichting RhythmofMaluku.nl.

Giften fiscaal aftrekbaar

anbi-logo2
Nederlanders doneren jaarlijks meer dan 4 miljoen aan liefdadigheid.
Deze giften zijn vaak fiscaal aftrekbaar. Ook een gift aan RhythmofMaluku.nl kan fiscaal gezien gunstig zijn. Wist u dat alleen giften die zijn gedaan aan (culturele) instellingen die door de belastingdienst zijn aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aftrekbaar zijn bij de inkomsten- of vennootschapsbelasting?
Voor meer informatie: www.anbi.nl

Donatie aan RhythmofMaluku.nl
RhythmofMaluku.nl hoop jaarlijks donaties te ontvangen van trouwe donateurs.
Schenkingen zijn fiscaal voordelig en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Bijkomend voordeel is dat RhythmofMaluku.nl géén schenkingsrecht meer hoeft af te dragen, hoe groot uw schenking ook is.

Donaties via goede doelensites
Sinds januari 2009 is het mogelijk om via de site van GeefGratis
ONLINE DONEREN
aan RhythmofMaluku.nl te geven. Het gemak hiervan is dat u op allerlei verschillende wijzen uw donatie aan ons kunt overmaken.
RhythmofMaluku.nl ontvangt uw gift rechtstreeks met aftrek van een klein percentage aan bemiddelingskosten.

Periodieke schenking per notariële akte
Als u in een notariële ‘akte van schenking’ laat vastleggen dat u tenminste vijf jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag schenkt, zijn de schenkingen over deze periode volledig aftrekbaar.

RhythmofMaluku.nl opnemen in uw testament
Bij een notaris kunt u RhythmofMaluku.nl opnemen in uw testament. Een bijzondere manier om RhythmofMaluku.nl financieel te steunen, is haar in uw testament op te nemen. RhythmofMaluku.nl is een geregistreerde culturele instelling en vrijgesteld van successierecht. Uw schenking kan bestaan uit een geldbedrag, maar ook uit een roerende of onroerende zaak zoals een schilderij of een huis.

Een ‘fonds op naam’ oprichten
Een fonds op naam is een persoonlijke manier om RhythmofMaluku.nl te steunen. Zowel particulieren, stichtingen als bedrijven kunnen zo’n fonds oprichten. Met een fonds op naam levert u een langdurige en structurele bijdrage aan RhythmofMaluku.nl

Schenkingen van een bedrijf
Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een bedrijf kan naast een zuivere gift ook een bedrag overmaken in ruil voor naamsbekendheid van het bedrijf. Een dergelijke betaling wordt gezien als een vergoeding voor reclame.

Voor meer informatie:
Geef gratis:
ONLINE DONEREN

Schenken : www.schenking.nl
Belastingdienst : www.belastingdienst.nl
Notaris : www.notaris.nl
Nalaten : www.goednalaten.nl
Cultuurmecenaat : www.cultuur-ondernemen.nl

Rhythmofmaluku.nl : www.rhythmofmaluku.nl
facebook.com/rhythmofmaluku

Op welke manier je RhythmofMaluku.nl ook steunt, alvast hartelijk bedankt!