Verken

Maluku ProvinceMaak kennis met de Molukse cultuur. Wie zijn Molukkers en waar komen zij vandaan? Maluku (Indonesian: Provinsi Maluku) is een provincie van Indonesie. Een eilandengroep bestaande uit noordelijke, centrale en zuidelijke regio’s van de Molukken. De belangrijkste stad en de hoofdstad van de provincie Maluku is Ambon op het kleine eiland Ambon. De provincie had een bevolking van 1.533.506 op de 2010 Census, en de meest recente schatting (voor januari 2014) is 1.708.190.

Het eerst contact tussen Nederland en de Molukken vond plaats rond het jaar 1600. In Nederland woont een hechte Molukse gemeenschap, die doorgaans in de gangbare media alleen maar negatief in het nieuws komt. Stichting Rhythm of Maluku wil die eenzijdige beeldvorming veranderen, en het Moluks culturele erfgoed bewaren.

Molukkers in Nederland

De geschiedenis van Molukkers in Nederland begint op 21 maart 1951: de 1ste eerste boot, de s.s. Kota Inten, komt in Rotterdam aan; er zullen nog 11 boten volgen. In totaal worden 12.880 Molukse ex-KNIL-militairen met hun gezinnen naar Nederland overgebracht.

Komend jaar, 2016, zal voor de Molukkers een memorabel jaar worden. Immers, de Molukse gemeenschap, nu ongeveer 55.000 personen in totaal, zal dan 65 jaar in Nederland zijn en heeft hier ondertussen wortel geschoten.

Vertrekkend vanuit een -zero situatie in 1951, maar gedragen op de vleugels van de eigen interne kracht, bewogenheid en een veelvormige dynamiek is de Molukse gemeenschap in Nederland in de afgelopen decennia een niet meer weg te denken populatie in Nederland geworden.

De deelname van Molukkers aan de Nederlandse samenleving en voornamelijk als het gaat om de 4 dimensies van integratie: de structurele, de culturele, de interactieve en de identificationele dimensie, laat zien dat anno 2015 men qua expertise en menselijk kapitaal een groeiende positieve bijdrage levert en zal blijven leveren aan BV Nederland.

Ten aanzien van Indonesië en de Molukken wil een substantieel groter wordend deel van de Molukkers in Nederland een toenaderingsproces ontwikkelen, de dialoog aangaan en een reguliere samenwerking tot stand brengen. Een bottom-up benadering dus…