Over (About)

Introductie

Projecten

Rapportage

Tussentijdse Rapportage 2015

Beloningsbeleid

Bestuur

Contact

Introductie

Stichting Rhythm of Maluku.nl is een nieuwe Molukse culturele organisatie uit Nederland die de Molukken, met haar geschiedenis, muziek, kunst, taal en cultuur bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht wil brengen. Speerpunt daarin is het verbinden en uitwisselen van de Molukse kunst en cultuuruitingen die zich in Nederland, in Indonesië of elders bij de verschillende (Molukse) centra zich manifesteren.

Projecten

Om dat te bewerkstelligen organiseert Stichting Rhythm of Maluku.nl zelf evenementen, initieert zij activiteiten, brengt zij initiatieven samen, faciliteert zij personen of projecten onder paraplu van Stichting Rhythm of Maluku.nl en werkt zij samen met verschillende partijen waaronder nationale provinciale en locale overheden en organisaties in Nederland en mogelijk ook in Indonesië.

Rapportage

Bij notariële akte d.d. 27 oktober 2014 is de Stichting Rhythm of Maluku.nl opgericht. De stichting is onder nummer 61904171 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Tussentijdse Rapportage 2015

RoM.nl zal zich in 2015 en 2016 richten op de volgende activiteiten:

– het verzorgen van cursussen Moluks Maleis op locatie in Nederland

– het verzorgen van een kookcursus Makanan Maluku op locatie in Nederland

– het organiseren van muzikale evenementen in Nederland;

– de samenwerking en uitwisseling met organisaties in Indonesië formaliseren en verankeren;

– Molukse artiesten onder de naam van Rhythm of Maluku band  in samenwerking met organisaties in Indonesië   uitzenden voor optredens naar Java en de Molukken;

Ons beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers van de Stichting RhythmofMaluku.nl genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de stichting.

Bestuur

Agoes Peilouw, Voorzitter

Steve Inoeng, Secretaris

Marius Maturbongs, Penningmeester

Panus Ubjaan, algemeen bestuurslid

Polly Roemloes, algemeen bestuurslid

Contact

Secretariaat: Pracanalaan 15, 1060RC Amsterdam

E-mail: info@rhythmofmaluku.nl

Website: http://rhythmofmaluku.org

Facebook: https://www.facebook.com/RhythmofMaluku/?fref=ts

Twitter: https://twitter.com/rhythmofmaluku

ING Bank: NL53INGB0006704870 t.n.v. Stichting Rhythm of Maluku.nl